Croatian Nursing Journal is a peer-reviewed nursing journal that publishes original articles that advance and improve nursing science and practice and that serve the purpose of transfer of original and valuable information to journal readers. Croatian Nursing Journal is published biannualy in the English language. Authors are invited to submit original papers in the form of research findings, systematic and methodological review and literature review related to nursing.

cnjcrop200Poštovane kolegice i kolege, poštovani autori,

 

Zadovoljstvo mi je obavijesti Vas da su Zdravstveno veleučilište i Hrvatska komora medicinskih sestra pokrenuli znanstveno stručni sestrinski časopis Croatian Nursing Journal (CNJ).

Croatian Nursing Journal je recenzirani sestrinski časopis koji objavljuje izvorne radove s ciljem unaprjeđenja i razmjene znanja i iskustva, te omogućavanja praćenja suvremenih stručnih i istraživačkih trendova u području sestrinstva i drugih zdravstvenih znanosti.

Časopis objavljuje radove na engleskom jeziku, izlazi dva puta godišnje i u cijelosti je dostupan čitateljima putem mrežne stranice www.cnj.hr.

Upute za autore možete pronaći na našim mrežnim stranicama, www.cnj.hr (Author Guidelines) na kojima možete i predati gotove radove.

U ime Uredništva pozivam Vas da svojim radovima doprinesete razvoju i kvaliteti časopisa Croatian Nursing Journal.

U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na info@cnj.hr.

Veselimo se uspješnoj suradnji,

Glavna urednica

dr.sc. Snježana ČukljekDear colleagues and authors,

 

It my great pleasure to inform you that the University of Applied Health Sciences and the Croatian Nursing Council have launched a scientific-professional nursing journal Croatian Nursing Journal (CNJ).

Croatian Nursing Journal is a peer-reviewed nursing journal that publishes original articles with the aim of advancing and exchanging knowledge and skills, and enabling readers to be informed about contemporary professional and research trends in the field of nursing and other health sciences.

The journal publish papers in English twice a year and is fully available to readers via website www.cnj.hr.

Author Guidelines are published on our website www.cnj.hr where you can also submit your papers.

On behalf of the Editorial Bord I am inviting you to submit your papers and contribute to the development and quality of the Croatian Nursing Journal.

In case of any additional questions please contact us at info@cnj.hr.

 

Editor-in-chief

Snježana Čukljek, PhD 

 

Editor in Chief

Snježana Čukljek

 

Deputy Editor

Biljana Kurtović


 

Associate Editors

Iva Takšić (Statistics)

Olivera Petrak (Statistics)

Martina Smrekar (Managing)

Martina Klanjčić (Proofreading)

Nikola Novaković (Proofreading)

 

Editorial Board

Adriano Friganović

Zvjezdana Gvozdanović

Ana Ljubas

Slađana Režić

Mara Županić

 

 

Editorial Council

Croatian members

Damjan Abou Aldan

Ivica Benko

Sandra Bošković

Željka Dujmić

Ružica Evačić

Marina Friščić

Domagoj Gajski

Placento Harolt

Vesna Konjevoda

Robert Lovrić

Štefanija Ozimec Vulinec

Jadranka Pavić

Irena Rašić

Maida Redžić

Damir Važanić

International members

Ivana Radivojević, Serbia

Vedran Đido, Bosnia and Herzegovina

Thomas Kearns, Ireland

Ayda Kebapci, Turkey

Anne Marie Ryan, Ireland

Louise Rose, Canada

Kader Tekkas Kerman, Turkey

Alicia San Jose, Spain

Nataša Štandeker, Slovenia

Gerald Francis Williams, UAE

Vedrana Vejzović, Sweden

Mirsada Čustović, Bosnia and Herzegovina

 

 

Technical Editors

Ozren Digula

Ivica Kostrec