Archive page

Volume: 3; Number: 1
Važnost oralne higijene u smanjenju incidencije ventilatorom uzrokovane pneumonije - sustavni pregled literature


https://doi.org/10.24141/2/3/1/9

Ema Buković ; Studentica sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Biljana Kurtović ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

PDF

Sažetak
Uvod. Infekcije povezane s bolničkom skrbi predstavljaju veliki javnozdravstveni problem. Neadekvatna oralna higijena u jedinicama intenzivnog liječenja jedan je od rizičnih čimbenika za nastanak jedne od takvih infekcija – ventilatorom uzrokovane pneumonije. Postoje različite tehnike provođenja higijene, no efikasnost svake od njih još je uvijek područje istraživanja.

Cilj. Utvrditi povezanost metoda higijene usne šupljine i pojave ventilatorom uzrokovane pneumonije.

Metode. Sustavni pregled literature u bazi podataka PubMed u cilju pronalaženja članaka koji evaluiraju povođenje higijene usne šupljine i njihov utjecaj na incidenciju VAP-a. Ključne riječi upotrijebljene u pretraživanju baze: oralna higijena, ventilatorom uzrokovana pneumonija, jedinica intenzivnog liječenja, sestrinstvo.

Rezultati. U obradu su uzeta četiri članka prema kriterijima dostupnosti cjelovitog teksta i godinama publikacije između 2009. i 2019. Rezultati nisu pokazali statistički vidljive razlike u incidenciji VAP-a na temelju različitih metoda održavanja oralne higijene, no implementacijom oralne higijene kao sastavne preventivne mjere VAP-a vidljiv je znatan utjecaj na smanjenje incidencije.

Zaključak. Rezultati sustavnog pregleda literature potvrdili su važnost provođenja higijene usne šupljine u svrhu smanjenja incidencije VAP-a. Međutim, vidljive su razlike u efikasnosti metoda provođenja higijene u pogledu njihova utjecaja na smanjenje stope VAP-a.

Ključne riječi
oralna higijena; ventilatorom uzrokovana pneumonija; jedinica intenzivnog liječenja; sestrinstvo