Archive page

Volume: 3; Number: 1
Duljina trajanja zdravstvene njege kod bolesnika s prijelomom kuka


https://doi.org/10.24141/2/3/1/6

Tihana Harapin Savić ; Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska

Valentina Košćak ; Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska

PDF

Sažetak
Istraživanje o duljini trajanja zdravstvene njege kod bolesnika s prijelomom kuka provedeno je na Zavodu za traumatologiju i ortopediju Kliničke bolnice Dubrava u razdoblju od četiri mjeseca. Uzorak ovog istraživanja činilo je 59 bolesnika s dijagnozom prijeloma kuka u kojih je učinjen kirurški zahvat. Cilj istraživanja bio je utvrditi razlike u duljini trajanja zdravstvene njege kod bolesnika s prijelomom kuka s obzirom na dob, spol, komorbiditete i poslijeoperacijski dan. Statistička značajnost u svim mjerenjima svedena je na p < 0,05.

Rezultati istraživanja pokazali su da vrijeme trajanja njege pokazuje značajne interindividualne razlike. Generalno gledano smanjuje se s porastom poslijeoperacijskog vremena, a povećava s dobi pacijenata kod oba spola. Dob pacijenta ima najveći utjecaj na vrijeme trajanja njege. Prisutnost komorbiditeta također produžuje vrijeme trajanja njege. Nešto niže vrijeme trajanja njege je utvrđeno kod žena u odnosu na muškarce u svim dobnim skupinama, ali te razlike nisu bile i statistički značajne.

Ključne riječi
zdravstvena njega; prijelom kuka; medicinska sestra