Archive page

Volume: 3; Number: 1
Mišljenje učenika završne godine srednje medicinske škole i studenata završne godine preddiplomskog studija sestrinstva o doniranju organa


https://doi.org/10.24141/2/3/1/5

Želimir Đurić ; Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Opća bolnica ''dr. Ivo Pedišić'', Sisak, Hrvatska

Štefica Mikšić ; Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek, Hrvatska

Biljana Kurtović ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

PDF

Sažetak
Cilj. Ispitati i usporediti mišljenja učenika završne godine srednje medicinske škole i studenata završne godine preddiplomskog studija sestrinstva o važnosti doniranja organa.

Metode. Provedena je presječna studija na ukupno 60 ispitanika od kojih je 30 učenika srednje medicinske škole i 30 studenata preddiplomskog studija sestrinstva. U prikupljanju podataka primijenjen je upitnik izrađen za potrebe ovog istraživanja koji je sadržavao sljedeće skupine pitanja: u prvoj skupini pitanja o općim podacima ispitanika, a u drugoj skupini pitanja o tematici doniranja organa.

Rezultati. Dobivenim rezultatima utvrđeno je da ne postoji statistički značajna razlika kod donošenja odluke o doniranju organa ovisno o stupnju obrazovanja. Nadalje, rezultati su pokazali da i učenici završne godine srednje medicinske škole i studenti završne godine preddiplomskog studija sestrinstva žele donirati organe te im je glavna motivacija spašavanje nečijeg života, a dodatno većina ispitanika izražava stav da je takvo postupanje human čin.

Zaključak. Stupanj obrazovanja ne utječe na donošenje odluke o doniranju organa. Glavna je motivacija prilikom donošenja odluke o doniranju organa spašavanje nečijeg života. Doniranje organa je human čin. U istraživanju je nekoliko ispitanika izrazilo negativno mišljenje o doniranju organa. Stoga je preporuka da se u srednjim medicinskim školama i ostalim obrazovnim ustanovama za zdravstvene djelatnike organiziraju radionice koje imaju cilj budućim zdravstvenim djelatnicima ukazati na važnost doniranja organa.

Ključne riječi
doniranje organa; transplantacija organa; učenici srednje škole; studenti