Archive page

Volume: 2; Number: 2
Povezanost gastroezofagealnog refluksa i upale pluća kod djece


https://doi.org/10.24141/2/2/2/4

Danijela Vrankić ; Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb, Hrvatska

Biserka Sedić ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Studij sestrinstva, Zagreb, Hrvatska

Ana Marija Hošnjak ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Studij sestrinstva, Zagreb, Hrvatska

Tomislav Salaj ; Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska

PDF

Sažetak
Uvod. Gastroezofagealni refluks jest povrat želučanog sadržaja u gornje dijelove probavnog trakta, a često dolazi do ulaska sadržaja u dišni sustav, pri čemu nastaju kronični respiratorni simptomi i oboljenja. Posebice se izdvaja aspiracijska upala pluća uzrokovana gastroezofagealnim refluksom. Gastroezofagealni refluks dijagnosticira se multikanalnom intraluminalnom impedancijom s pH-metrijom, a upala pluća dijagnosticira se radiološki. Analizom nalaza pacijentu se postavlja dijagnoza aspiracijske upale pluća.

Cilj. U djece bez rizičnih faktora koja se obrađuju zbog kroničnih respiratornih simptoma utvrditi povezanost gastroezofagealnog refluksa, dijagnosticiranog multikanalnom intraluminalnom impedancijom, s radiološkim nalazom upale pluća.

Metode. Studiju je provela medicinska sestra početkom 2017. godine na Odjelu za pulmologiju i alergologiju predškolske i školske dobi Dječje bolnice Srebrnjak na uzorku od 100 djece zaprimljene zbog kroničnih respiratornih simptoma, u kojih je učinjena multikanalna intraluminalna impedancija s pH-metrijom radi dokazivanja gastroezofagealnog refluksa. U navedene djece učinjen je i RTG pluća.

Rezultati. Patološki gastroezofagealni refluks očitan je kod 81 djece (81%), uredan RTG imalo je 81 dijete (81%), a 19 djece (19%) imalo je patološki nalaz RTG-a, od toga upalu pluća osmero djece (42,1%).

Rasprava. Učinjenim istraživanjem u skupini od 100 djece s kroničnim respiratornim simptomima bez rizičnih čimbenika koji bi pogodovali aspiraciji želučanog sadržaja izolirano je sedmero djece s aspiracijskom upalom pluća uzrokovanom gastroezofagealnim refluksom.

Zaključak. Dobiveni rezultati pokazuju znatnu prisutnost aspiracijske upale pluća među djecom s kroničnim respiratornim simptomima, što potvrđuje potrebu aktivnog traženja gastroezofagealnog refluksa kod bolesnika s respiratornim simptomima, u svrhu provođenja adekvatnog liječenja refluksa i suzbijanja prisutne upale pluća.

Ključne riječi
gastroezofagealni refluks; aspiracijska upala pluća; impedancija