Archive page

Volume: 2; Number: 1
Odabir sestrinstva kao profesije


https://doi.org/10.24141/2/2/1/5

Kristina Kolar ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Danijel Mijatović ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Mateja Todorovski ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Janko Babić ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

PDF

Sažetak
Cilj istraživanja bio je utvrditi koji su razlozi upisa studenata na sestrinske studije te koliko godine, vrsta studija i upoznatost sa strukom utječu na odabir.

Istraživanje je bilo provedeno na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu na 156 studenata prve i druge godine studija u dobnoj skupini od 18 do 30 godina. Studenti su kroz anketu morali napisati osobni razlog odabira studija, a kako bi im olakšali odabir, autori su ponudili četiri razloga koji su opisivali mogućnosti odabira studija sestrinstva.

Najveći broj studenata odabralo je kao razlog idealizam (46,2%), neovisno o tome jesu li studenti redovni ili izvanredni. Isto tako, studenti koji nisu pohađali srednju medicinsku školu većim postotkom odabrali su kao razlog drugi izbor (20,0%). Za studente koji su prije studija sestrinstva već pohađali fakultet postotak odabira idealizma znatno se smanjuje (38,0%), dok se kod studenata koji prvi put pohađaju fakultet odabir istog razloga povećava (48,1%).

Gotovo polovica studenata odabire humanost, etičnost i želju za pomaganjem kao razlog odabira studija sestrinstva. Također, 30,8% ispitanika odabire materijalizam kao razlog upisa. Zanimljivo je kako, neovisno o razlogu koji su studenti odabrali, 95,5% ih je zaključilo kako se i dalje želi baviti sestrinskom profesijom u budućnosti. Nekolicina studenata nije odabrala jedan od ponuđenih razloga, već su sami objasnili razlog odabira studija. Istaknuto je kako je samo jedna studentica odgovorila na anketu rečenicom „Jer sam osjetila poziv.“

Istraživanje se temeljilo na četiri razloga za odabir sestrinstva kao profesije: idealizam, materijalizam, nasljeđe i drugi izbor. U petom pitanju morali su odabrati jedan od ponuđenih razloga. Ponuđen im je opis za svaki pojedini razlog kako bi mogli odabrati na temelju svojeg subjektivnog mišljenja zašto bi sestrinstvo bila profesija za njih.

Ključne riječi
sestrinstvo; profesija; razlozi odabira studija; zadovoljstvo studijem