Archive page

Volume: 2; Number: 1
Kvaliteta života i informiranosti o fizioterapiji među osobama oboljelima od leukemije i limfoma


https://doi.org/10.24141/2/2/1/3

Bruna Škapin ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Tomislava Kulišić ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Melita Rukavina ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Ivana Crnković ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

PDF

Sažetak
Leukemije i limfomi zloćudni su tumori i vodeće primarne hematološke bolesti koje mogu znatno narušiti kvalitetu života oboljelih osoba. Cilj je ovog istraživanja dobiti uvid u kvalitetu života i funkcioniranje osoba oboljelih od leukemije i limfoma te njihovu informiranost o ulozi fizioterapije u procesu liječenja i rehabilitacije. Istraživanje je provedeno na 24 osobe oboljele od leukemija ili limfoma, pri čemu je primijenjen Indeks osobne dobrobiti (PWI) te standardizirani upitnik Europske organizacije za istraživanje i liječenje raka EORTC QLQ-C30 za procjenu pojedinih aspekata kvalitete života. Također, prikupljeni su podaci o informiranosti i iskustvu pacijenata s fizioterapijom.

Procjena kvalitete života pokazala je da emocionalno funkcioniranje može biti dugoročno narušeno u osoba oboljelih od leukemije i limfoma, dok je kognitivna funkcija pozitivno korelirala s vremenom proteklim od postavljanja dijagnoze. Ispitanici su uglavnom dobro informirani o ulozi tjelesne aktivnosti i fizioterapije u procesu liječenja i rehabilitacije kod leukemije i limfoma. To je bilo posebno izraženo u onih ispitanika koji su prijavili bavljenje sportskom aktivnošću. S druge strane, mali broj ispitanika dobiva preporuke da se uključe u fizioterapijski proces, što potvrđuje i njihovo mišljenje da fizioterapija nije lako dostupna osobama oboljelima od leukemije i limfoma.

Ključne riječi
fizioterapija; kvaliteta života; leukemija; limfom; tjelesna aktivnost