Archive page

Volume: 2; Number: 1
Percepcije sukoba i emocionalni napor u sestrinstvu


https://doi.org/10.24141/2/2/1/2

Mirjana Ćavar ; Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, Zagreb, Hrvatska

Olivera Petrak ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

PDF

Sažetak
Sve intenzivniji način života i rada te globalna kriza koja za sobom povlači nedostatak sredstava za rad otežavaju pružanje adekvatne zdravstvene skrbi i dovode do stresa i sukoba na različitim razinama zdravstvene djelatnosti. Zdravstveni djelatnici svakodnevno su izloženi emocionalnom naporu − upravljanju i reguliranju svojih emocija, što ih može iscrpljivati, otežavati rad i pospješiti pojavu sukoba. No moguće je i da su sukobi izvor stresa i negativnih emocija koje zahtijevaju veći emocionalni napor za njihovo prikrivanje ili potiskivanje.

Cilj istraživanja bio je ispitati različita obilježja sukoba na radnom mjestu, razinu emocionalnog napora koje doživljavaju medicinske sestre te odnos percepcije sukoba i emocionalnog napora.

Istraživanje je provedeno anonimno na prigodnom uzorku od 104 medicinskih sestara (94,2%) i tehničara (5,8%) u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu. Prosječna je dob sudionika 36 godina, a radnog staža 15,9 godina. Korišten je upitnik o različitim obilježjima sukoba autora Stojčić i Perković te Upitnik emocionalnog napora autora Näring, Briët i Brouwers.

76% sudionika percipira sukob kao destruktivnu pojavu. Sukobi na radnom mjestu nisu učestali, a većina sudionika smatra se uspješnima u konstruktivnom rješavanju sukoba. Više se sukobljavaju oni s dužim radnim stažem. Medicinske sestre nisu izložene intenzivnom emocionalnom naporu; djelatnici sa srednjom stručnom spremom ulažu veći emocionalni trud u odnosu na one s višim obrazovanjem. Hijerarhijska analiza pokazala je da se setovima prediktora (dob i stručna sprema, različiti problemi u radu, emocionalni napor) može objasniti 38,4% varijance učestalosti sukoba, pri čemu su značajni prediktori dob, problematična ponašanja suradnika i izražavanje pozitivnih emocija. Emocionalni napor ima značajan, ali skroman udio u učestalosti sukoba.

Ključne riječi
medicinske sestre; sukob; emocionalni napor; emocionalni rad