Archive page

Volume: 2; Number: 1
Zadovoljstvo pacijenata kao indikator kvalitete zdravstvene njege u jedinici intenzivnog liječenja


https://doi.org/10.24141/2/2/1/1

Adriano Friganović ; Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Sonja Kalauz ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Maida Redžić ; Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Boris Ilić ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Irena Kovačević ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Sandro Vidmanić ; Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska

PDF

Sažetak
Cilj. Zadovoljstvo bolesnika pruženom zdravstvenom njegom jedan je od važnih indikatora kvalitete. Cilj istraživanja bio je utvrditi čimbenike i razinu zadovoljstva pacijenata u jedinici intenzivnog liječenja. Također, cilj je bio ustanoviti i usporediti razine zadovoljstva među pacijentima s obzirom na stupanj obrazovanja i duljinu boravka u jedinicama intenzivnog liječenja.

Hipoteze. 1. hipoteza. Razina zadovoljstva kvalitetom pružene zdravstvene njege kod pacijenata koji imaju viši stupanj obrazovanja znatno je niža. 2. hipoteza. Pacijenti pokazuju veću razinu zadovoljstva pruženom zdravstvenom njegom ako je vrijeme boravka u jedinici intenzivnog liječenja kraće.

Materijali i metode. Istraživanje je provedeno slučajnim odabirom 150 bolesnika koji su bili liječeni u jedinicama intenzivnog liječenja u Kliničkom bolničkom centru Zagreb u razdoblju od šest mjeseci. Anketni upitnik sadržavao je ukupno 24 pitanja zatvorenog tipa. Hipoteze istraživanja testirane su hi-kvadrat testom.

Rezultati. Istraživanjem je potvrđena početna 1. hipoteza da pacijenti s višim stupnjem obrazovanja imaju nižu razinu zadovoljstva nego pacijenti s nižom razinom obrazovanja. Druga je hipoteza, kojom je pretpostavljeno da su pacijenti s kraćim boravkom, koji je u našoj anketi definiran duljinom do maksimalno pet dana, zadovoljniji uvjetima na odjelima intenzivne skrbi od onih koji su zadržani dulje od pet dana, odbačena.

Zaključak. Kod pacijenata s višom razinom obrazovanja postavljaju se veća očekivanja od zdravstvenih djelatnika tako je da samim tim i razina zadovoljstva zdravstvenom njegom niža. Pretpostavka da duljim boravkom pacijenata na bolničkim odjelima raste i vjerojatnost pronalaženja eventualnih razloga nezadovoljstva nije statistički značajna pa ova varijabla nema značenje u procjeni zadovoljstva pacijenata.

Ključne riječi
indikatori kvalitete; zadovoljstvo bolesnika; medicinska sestra; zdravstvena njega