Archive page

Volume: 1; Number: 1
Znanje i ponašanje studentica vezano uz prevenciju raka vrata maternice


https://doi.org/10.24141/2/1/1/3

Ivana Guljaš Slivečko ; GH Našice

Zvjezdana Gvozdanović ; GH Našice

PDF

Sažetak
Uvod. Rak vrata maternice u Hrvatskoj se nalazi na osmom mjestu najčešćih sijela raka u ženske populacije sa stopom učestalosti od 13,2 na 100 000, što nije zadovoljavajuće u usporedbi s drugim zemljama. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li razlika u znanju i ponašanju studentica u vezi s čimbenicima rizika koji utječu na pojavnost raka vrata maternice s obzirom na vrstu studija.

Ispitanici i metode. Presječenom studijom obuhvaćene su studentice sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstva i studentice integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija. U istraživanju je sudjelovalo 80 ispitanica prosječne životne dobi 22 godine. Ispitivanje je provedeno anonimnim anketnim upitnikom koji je sadržavao 23 pitanja koja su se odnosila na čimbenike rizika koji utječu na pojavnost raka vrata maternice.

Rezultati. Ispitanice s Učiteljskog fakulteta u znatno većem broju odgovaraju da ne poznaju čimbenike rizika za nastanak raka vrata maternice, njih 33 (78,6 %) (Fisherov egzaktni test, p < 0,001). Ginekološke preglede i uzimanje PAPA testa testa 47 (58,8 %) ispitanica obavlja jednom godišnje ili po preporuci ginekologa, od čega 28 (73,7 %) sa studija sestrinstva i znatno manje, 19 (45,2 %), s Učiteljskog fakulteta (Fisherov egzaktni test, p = 0,012). Manje ispitanica, njih 19 (45,2 %) s učiteljskog studija upotrebljava kondom, u usporedbi sa 28 (73,7%) studentica studija sestrinstva (Fisherov egzaktni test, p = 0,0127).

Zaključak. Iz provedenog istraživanja možemo zaključiti da između studentica studija sestrinstva i studentica učiteljskog studija postoji razlika u znanju i ponašanju povezanom s prevencijom raka vrata maternice.

Ključne riječi
prevencija raka vrata maternice; rizični čimbenici i rak vrata maternice