Archive page

Volume: 1; Number: 1
Procjena obrazovnih potreba studenata studija sestrinstva u svrhu povećanja sigurnosti pacijenata u zdravstvenoj ustanovi


https://doi.org/10.24141/2/1/1/2

Sanja Ledinski Fičko ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Boris Ilić ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Ana Marija Hošnjak ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Martina Smrekar ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Irena Kovačević ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

PDF

Sažetak
Uvod. Edukacija studenata povezana sa sigurnošću pacijenata prediktor je razvijanja kulture sigurnosti te time i povećanja sigurnosti pacijenta u zdravstvenoj ustanovi. Sve se veći naglasak stavlja na organizaciju kolegija te tematska područja unutar kojih bi se omogućila cjelovita i strukturirana edukacija povezana sa sigurnošću pacijenata. WHO je stoga 2011. godine izdao kurikulum Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide koji se sastoji od 11 glavnih tematskih područja.

Metode. Istraživanje je provedeno upotrebom upitnika koji se sastoji od trinaest pitanja. U istraživanje su uključene dvije skupine studenata, prva skupina studenata druge godine studija sestrinstva, gdje su svi pohađali izborni kolegij Sigurnost pacijenta u zdravstvenoj ustanovi, te kontrolna skupina studenata treće godine studija koja nije pohađala navedeni izborni kolegij. Dobiveni podaci sustavno su analizirani upotrebom programa SPSS (16.0, SPSS Inc., Chicago, IL, SAD). Istraživanje je provedeno na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Rezultati. U istraživanju je sudjelovalo 170 studenata druge i treće godine studija sestrinstva. Provedenim je istraživanjem statistički dokazana razlika u odgovorima studenata druge i treće godine s obzirom na prethodnu edukaciju povezanu sa sigurnošću pacijenata. Čak 90,36 % ispitanika druge godine studija navodi kako su primjenjivali sigurnu praksu kako bi spriječili krivu primjenu lijeka, dok 70,73 % ispitanika treće godine studija navodi isti podatak. Razlika u odgovorima povezana je s prethodnom edukacijom.

Zaključak. Studenti bez obzira na godinu studija pokazuju veliki interes za edukaciju i učenje praktičnih vještina iz područja sigurnosti pacijenata.

Ključne riječi
edukacijske potrebe; sigurnost pacijenata; student; studij sestrinstva